Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Ενημέρωση σχετικά με τα "ειδικά προσόντα απόκτησης διπλώματος Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/6) και άδειας Ηλεκτροτεχνίτη Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/7) "

 Σας ενημερώνουμε ότι στα Ναυτιλιακά Επαγγέλματα Εμπορικού Ναυτικού περιλαμβάνεται και το  επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού.

 Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού,  ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων και ισότιμων με  αυτό τίτλων έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/6)  ολοκληρώνοντας θαλάσσια υπηρεσία διάρκειας 36 μηνών. Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του τομέα  Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών  Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων και ισότιμων με αυτό τίτλων έχουν τη δυνατότητα να  λάβουν άδεια Ηλεκτροτεχνίτη Εμπορικού Ναυτικού ολοκληρώνοντας θαλάσσια υπηρεσία  διάρκειας 6 μηνών.  

  Για λεπτομέρειες οι υπεύθυνοι σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και οι ενδιαφερόμενοι  για τα "ειδικά προσόντα απόκτησης διπλώματος Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/6) και άδειας  Ηλεκτροτεχνίτη Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/7)" μπορούν να ανατρέξουν στο Π.Δ. 141 (ΦΕΚ 232/Α/20- 10-2014, Κεφάλαιο ΣΤ΄ άρθρο 16 και 17).  

Δείτε το πλήρη έγγραφο εδώ.... 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

   Οι εργαζόμενοι στα Ηλεκτρολογικά και Ηλεκτρονικά επαγγέλματα χρειάζεται να διαθέτουν ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, δυναμισμό, συνέπεια, μεθοδικότητα και τάξη κατά την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης, απαραίτητη είναι η δεξιότητα στη σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και γνώση της νομοθεσίας που αναφέρεται στα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Οι επαγγελματίες αυτοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί και τακτικοί. Να διαθέτουν σταθερότητα, μεγάλη ακρίβεια και ικανότητα συντονισμού κινήσεων. Απαραίτητα είναι επίσης, το ενδιαφέρον για το αντικείμενό τους, η επινοητικότητα και ο δυναμισμός. Απαραίτητη είναι ακόμη η ικανότητα εκτέλεσης απλών μαθηματικών υπολογισμών, η επιδεξιότητα στο χειρισμό εργαλείων και μηχανημάτων και η ικανότητα αντίληψης χώρου, μορφών και σχημάτων. Τέλος, οι επαγγελματίες αυτοί απαιτείται να έχουν μυϊκή δύναμη, σωματική ευλυγισία και ευκινησία.

(Οικονόμου, Φωτίου, Παραστατίδης & Καλτσάς, 2017: 130- 135)

 

Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

11 Σύγχρονα επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση (Σ.Ε.Β.)

 

 

Παρουσίαση της εκστρατείας ενημέρωσης του ΣΕΒ, με τίτλο: "Η Ελλάδα Παράγει: Επαγγέλματα με Μέλλον" όπου αναδεικνύονται 11 σύγχρονα επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση και μέλλον στην παραγωγική οικονομία. Πρόκειται για τα εξής επαγγέλματα :


-Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων
-Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
-Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
-Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
-Τεχνικός Αυτοματισμών
-Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
-Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης
-Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
-Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
-Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
-Χειριστής μηχανημάτων έργου

Γιατί αυτά τα 11 επαγγέλματα; Όπως σημειώνει ο ΣΕΒ:
•Σε αυτά απασχολούνται περισσότεροι από 240.000 εργαζόμενοι. Οι 80.000 περίπου από αυτούς απασχολούνται στη μεταποίηση και σε άλλους δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας,
•Το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων απασχολείται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης,
•Οι μισθοί και η απασχόληση έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η βελτίωση αυτή έχει επιτευχθεί με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι στο σύνολο της οικονομίας,
•Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξεύρεσης κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού,
•Οι προβλέψεις για την εξέλιξη της απασχόλησης είναι ευοίωνες για πολλά από αυτά,
•Βρίσκονται στο προπύργιο της τεχνολογικής εξέλιξης.

 

Πηγή: Capital.gr

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Μαθήματα Ηλεκτρολογίας


                                        

Συλλογή από εκπαιδευτικά και τεχνικά βίντεο, χρήσιμα τόσο για εργαστηριακά μαθήματα όσο και θεωρητικά. Η συλλογή είναι χωρισμένη σε κατηγορίες και θα ανανεώνεται συχνά. Επίσης, μπορείτε να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι (πατώντας στο κουμπί Εγγραφή) και θα σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει ή προστίθεται κάποιο βίντεο στη συλλογή. Για να σας έρχονται ΟΛΕΣ οι ειδοποιήσεις διαβάστε στα σχόλια.

https://www.youtube.com/user/kathighths/